Cărți

 TERAPIA ELIXOR

Dr.  Sándor Sandra

Numele meu este Sándor Sandra și sunt medic specialist reumatolog. Mi-am terminat studiile la Universitatea de Medicină Militară din Sankt Petersburg. Am obținut specializarea în domeniile reumatologiei și zioterapiei, medicinii aeronau ce, igienei ocupaționale la Universitatea de Medicină Semmelweis din Budapesta, Ungaria. Tot aici am susținut examenul de experiență în domeniul tratamentelor cu laser. Pe lângă acestea, mi-am obținut diploma de cali care în domeniul asigurării de sănătate și homeopa ei clinice. Am obținut tlul de doctor în ș ințe medicale (PhD), urmat de atestatul de abilitare.

Mi s-a conferit tlul de conferențiar universitar în anul 2008, iar în februarie 2013 am fost numit profesor universitar (Full Professor) de către Pro Deo State University din New York.

Conform experienței mele profesionale de peste 20 de ani, trebuie să acordăm cât mai mare atenție bolilor sistemului locomotor, deoarece aproape ecare a doua persoană este afectată într-un fel sau altul, independent de vârstă și de pul de ac vitate pe care o desfășoară. Caracterul general al problemei este con rmat atât prin datele sta s ce internaționale, cât și cele din Ungaria. S lul nostru de viață s-a schimbat radical în ul mii 10-20 ani, poziția cea mai frecventă a corpului nostru ind șezutul. Ac vitățile noastre obișnuite, ca și u lizarea calculatorului, condusul sau chiar uitatul la televizor necesită această poziție. Este deosebit de riscant faptul că numărul bolilor sistemului locomotor nerecunoscute din mp crește de la un an la altul în rândul nerilor.

Terapia bolilor aparatului locomotor, metoda și mijlocul pe care-l aplic cel mai e cient și cel mai frecvent este magnetoterapia, laserul și rezonanța biomagne că.

Conform de niției Organizației Mondiale a Sănătății (WHO): „Sănătatea este o stare pe deplin favorabilă atât zic, mintal cât și social, și nu doar absența bolilor sau a in rmităților.”